Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
REACH Conference Prague (Pruhonice)
Ministry of Enviroment of
the Czech Republic
 • REACH 2018 REGISTRATION DEADLINE
 • Authorisation
 • REACH & Articles
 • SDS / E-SDS and Exposure Scenarios
 • Downstream Users Duties & Communication
 • REACH Legislation Enforcement
REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

REACH registrace - praktický seminář 24.5.2017

REACH Conference 2017Praktický seminář REACH REGISTRACE
Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH:

 • výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve směsi,
 • výrobce nebo dovozce (EU) předmětů splňujících kritéria vysvětlené v Pokynech ohledně požadavků na látky v předmětech,
 • „výhradní zástupce" se sídlem v EU a jmenovaným výrobcem, formulátorem nebo výrobcem předmětu se sídlem mimo EU za účelem plnění registračních povinností dovozce.
 • Registrace se týká látek jako takových, látek ve směsích a v určitých případech také látek v předmětech. Chemické látky, které už podléhají jiným právním předpisům, jako jsou léčiva nebo radioaktivní látky, jsou z požadavků nařízení REACH částečně či zcela vyňaty.

  Nařízení REACH je založeno na tom, že průmysl by měl vyrábět, dovážet, používat a uvádět na trh látky takovým způsobem, který na základě rozumných předvídatelných podmínek zabezpečí, že tyto látky nemají nepříznivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Aby bylo možné toto zabezpečit, musí výrobci a dovozci vytvořit souhrn údajů o látkách a posoudit, jak je možné regulovat rizika jejich dopadu na lidské zdraví a životní prostředí aplikováním vhodných opatření řízení rizik.

  Aby bylo možné doložit splnění těchto povinností, požaduje nařízení REACH i z důvodů transparentnosti od výrobců a dovozců, aby při registraci předložili Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) následující materiály:
  1. technické materiály, včetně údajů o látce;
  2.v případě látek s množstvím větším než 10 tun za rok na jednoho registrujícího i zprávu o chemické bezpečnosti, která hodnotí, jak je možné regulovat rizika dopadu na lidské zdraví a životní prostředí;
  Registrace je založena na principu „jedna látka, jedna registrace". To znamená, že výrobci a dovozci téže látky musí předložit svou registraci společně. Poskytnuté analytické a spektrální informace by měly být konzistentní a dostačující k potvrzení identity látky. Za registraci látky je obvykle účtován poplatek.

  Kliknutím na obrázek OTEVŘI Program Konference/Training s registračním formulářem

  Online registrace

  Online registrace

  Online registrace

REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017