Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
REACH KONFERENCJA Prague (Pruhonice)

 • OSTATECZNY TERMIN REJESTRACJI
 • Zezwolenia
 • REACH i Artykuły
 • SDS / e-SDS i scenariusze narażenia
 • Dalsi użytkownicy Obowiązki i Komunikacja
 • REACH Prawodawstwo, Egzekwowanie
REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Konferencja REACH Praga, 22 – 23 maja 2017

(+SZKOLENIE ANALIZA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM (RMOA) 24 maja 2017)

REACH Conference 2012

Konferencja REACH 2017 odbędzie się już po raz dziewiąty. Tegoroczna edycja jak zwykle zgromadzi uczestników z sektora przemysłowego, organów nadzoru, środowisk akademickich i innych zainteresowanych. Rozporządzenie REACH obowiązuje już 10 lat i jego wpływ na sektor chemiczny jest coraz bardziej odczuwalny. Wymaga to wiele uwagi ze strony firm. Termin rejestracji REACH 2018 będzie wyzwaniem zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne obowiązki dla dalszych użytkowników w łańcuchu dostaw są w trakcie realizacji. Scenariusze narażenia i rozszerzone karty charakterystyki są coraz częściej spotykane, co generuje nowe zadania dla przedsiębiorstw. Również proces udzielania zezwoleń idzie pełną parą - na liście kandydackiej znajdują się teraz 173 substancje chemiczne, natomiast lista substancji objętych procedurą zezwoleń zawiera 31 wpisów. Dalsze ograniczenia są wprowadzane przez zmiany załącznika XVII. Nakładanie się obowiązków wyznaczanych przez różne wymagania prawne jest aktualnie przedmiotem oceny, jednakże bardzo ważna jest ocena REACH REFIT (Przegląd REACH 2017). Pytanie brzmi: co nastąpi po roku 2018? O trudnościach i doświadczeniach oraz wskazówkach odnośnie dobrych praktyk będziemy dyskutować podczas Konferencji REACH 2017. Jest wiele tematów do omówienia więc nie przegapcie okazji! Szczególnie koncentrujemy się na wdrażaniu REACH w MŚP Językiem konferencji będzie język angielski.

Skupimy się również na wdrażaniu REACH i CLP w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Najważniejsze tematy:

 • REJESTRACJA REACH 2018
 • Ograniczenia, zezwolenia, ocena, wyroby
 • REACH: konsekwencje dla dalszych użytkowników, MŚP
 • Przepisy REACH vs inne sektory
 • Egzekwowanie przepisów
 • Narzędzia i rozwiązania
 • Prawodawstwo chemiczne po 2018

SZKOLENIE
ANALIZA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM (RMOA) 24 maja 2017
odbędzie się bezpłatnie dla zarejestrowanych uczestników konferencji REACH (Osobna rejestracja na to szkolenia jest również możliwa za opłatą).

RMOA oznacza odpowiedzialne użytkowanie chemikaliów i zarządzanie ryzykiem w procesie produkcyjnym, odpowiednie zarządzanie w łańcuchu dostaw, opracowywaniu zrównoważonych produktów, systemów i technologii w szerokim kontekście ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Całość w ramach REACH i innych aktów prawnych UE.
Trening RMOA będdzie organizowany we współpracy z Europejską Federacją Producentów i Przetwórców Metali Nieżelaznych - EUROMETAUX.

OPEN Conference/Training Booklets with Agenda & Registration form

(by clicking on images):

Online registration

Online registration

Online registration

REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Rejestracja