Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
REACH KONFERENCJA Prague (Pruhonice)

 • OSTATECZNY TERMIN REJESTRACJI
 • Zezwolenia
 • REACH i Artykuły
 • SDS / e-SDS i scenariusze narażenia
 • Dalsi użytkownicy Obowiązki i Komunikacja
 • REACH Prawodawstwo, Egzekwowanie
REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Lokalizacja konferencji

FLORET Congress and Educational Centre Floret
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice
http://www.floret.cz/en/

Centrum ekotoksykologiczne
Usługi systemu REACH & CLP

 • Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS; MSDS)
 • Projekt etykiety
 • Substancje chemiczne
 • Biocydy
 • Detergenty
 • Rozwój wytyczne operacyjne procedury ochrony zdrowia pracownika i ochrony zdrowia publicznego dla operacji, gdy istnieją istotne zagrożenie
REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Rejestracja