Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
REACH Konferencia Praha (Pruhonice)
Ministerstvo životného prostredia Českej republiky
 • REACH registračný termín 2018
 • Autorizácia
 • REACH & predmety
 • KBU / e-KBU a expozičný scenár
 • Povinnosti následných užívateľov a komunikácia
 • Presadzovanie legislatívy REACH
REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

REACH konferencia Praha (Průhonice), 22 - 23. mája, 2017

REACH konferencia v roku 2017 je desiatou v rade REACH konferencií kombinujúc lektorov a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, národných inštitúcií a odborníkov z ďalších zainteresovaných strán. Termín registrácie chemických látok v roku 2018 sa nezardržateľne blíži.

V tomto prípade sa týka nízko objemových látok a dotkne sa aj malých a stredných podnikov.V rámci legislatívy REACH je implementácia autorizačných povinností v plnom prúde.

Kandidátsky a autorizačný zoznam sa bude ďalej rozširovať a dopady sa týkajú celého dodávateľského reťazca.

Expozičné scenáre a  rozšírené karty bezpečnostných údajov sú výzvou pre všetkých zúčastnených.
Ďalšie obmedzenia sa uplatňujú v revízii prílohy XVII. Corap plán v nadväznosti na Nariadenie REACH navrhuje ďalšie aktivity v oblasti hodnotenia látok...

Priemet chemickej legislatívy REACH do ďalších oblastí je dnes skutočnosťou a dotýka sa viacerých sektorov od bezpečnosti pri práci cez ochranu životného prostredia.

Tento rok sa špeciálne zameriavame na implementáciu REACH a CLP legislatívy v malých a stredných podnikoch (SMEs).

Počas konferencie sa bude diskutovať o dôležitých témach ako sú:

 • Registrácia látok REACH 2018 - termín vzdialený a blízky
 • Autorizácia
 • REACH & Výrobky
 • KBÚ / E-KBÚ A EXPOZIČNÉ SCENÁRE
 • Povinnosti následných užívateľov & komunikácia
 • Presadzovanie legislatívy REACH
 • IT nástroje

REACH Konferencia Praha (Průhonice) 2017 bude zahŕňať časti zamerané na presadzovanie nariadenia REACH a blok praktických prezentácií v oblasti automobilového priemyslu, hutníctva, výrobcov a dovozcov chemických látok a zmesí, distribútorov a následných užívateľov a nástrojov pre dodržiavanie nariadenia REACH a CLP...výsledky stretnutia Združenia pre výmenu informácií o Expozičných scenároch (ENES)...

OTVOR Program Konferencie/Training s registračným formulárom

(kliknutím na obrázok):

Online registrácia

Online registrácia

Online registrácia

REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Registrácia