Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
REACH Konferencia Praha (Pruhonice)
Ministerstvo životného prostredia Českej republiky
  • REACH registračný termín 2018
  • Autorizácia
  • REACH & predmety
  • KBU / e-KBU a expozičný scenár
  • Povinnosti následných užívateľov a komunikácia
  • Presadzovanie legislatívy REACH
REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Odprednášané prezentácie

Konferencia REACH 2015

Konferencia REACH 2015 sa v Prahe konala po ôsmykrát (30-31 marca 2015) pri účasti prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, štátnej správy a odbornej verejnosti. Odprezentované prednášky sú uvedené v tabuľke nižšie:

 

Day 1Day 2

 

Overview of REACH & CLP Legislation

Martin MURÍN, Ekotoxikologické centrum

 

 

OECD QSAR Toolbox

Joop de KNECHT, OECD

 

REACH & CLP Implementation - Industry View

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

 

REACH and CLP - Laboratory Testing Requirements In Vitro and In Vivo

David J. Esdaile, CiToxLAB

 

REACH Impact – Authorisation, Enforcement and REACH Registration 2018 Challenges for Distributors

Ophélie ROBLOT, Fecc

 


Chemical Safety Assessment — REACH Limit Values

Ľubica MURÍNOVÁ, Slovak Medical University

 

Participation of the Czech Republic in ECHA's MANAGEMENT BOARD

Karel Bláha (MŽP) - ECHA Management Board
Marian Rucki (MZd-SZÚ) - Committee for Risk Assessment

 

 

The Interraction Between Occupational Safety Legislative (OSH) Requirements and REACH

Christian HEIDORN, European Commission

 

Ministry of Industry and Trade Activities in ECHA

Pavlína Kulhánková (MPO) - Member States Committee

 

How to Manage Chemicals in Automotive Plant Effectively? Experiences and Practical Tips

Martin DROZD, Kia Motors Slovakia s.r.o.

 

 

Enforcement Forum

Oldřich Jarolím (ČIŽP) - Enforcement Forum

 

Applications for Authorization — Lessons Learnt and State of Play

Christiaan LOGTMEIJER, ECHA

 

 

CLP Deadline 2015 — Tasks and Consequences

Alena PILVÁŇOVÁ, Ekotoxikologické centrum

 

 

SVHCs & Authorization — Challenges for DUs

Jan MERVART, Deza

 

The Industry View & Practical Experiences—REACH & CLP & Above

Christian GRÜNDLING, FCIO

 

 

Authorisation — Learning Lessons and How to Best Prevent/Anticipate Authorisation as a Company

Hugo WAETERSCHOOT, Eurometaux

 

Intermediates and Strictly Controled Conditions–requirements and practice

Jan HOLOMEK, ReachSpektrum

 

 

Exchange Network on Exposure Scenarios (ENES) - state of the art

Ophélie ROBLOT, Fecc


REACH & CLP Compliance Check

Eugen ANWANDER, Institute for Environment & Food Safety

 

 

REACH & Articles

Martina KUBÁŇOVÁ, Ekotoxikologické centrum

 

Assessment of REACH Impact on SMEs

Pavel PROKES, European Commission

 

 

Restrictions (Annex XVII/REACH - Implementation and Compliance)

Eugen ANWANDER, Institute for Environment & Food Safety

 


Document Control and Regulation Compliance Across Industry Sectors

Simon THEOBALD, REACH Delivery International Ltd.

REACH Conference Prague (Pruhonice), May 22- 23, 2017

Registrácia