Nano materiály

Ovplyvnil vás vývoj nanomateriálov z právneho hľadiska?

Venujete pozornosť dôsledkom na vaše podnikanie?

“Chemicals Legislation Impacts on the Nanostructured Materials” (Ms. Simina DREVE, Fecc)

V posledných rokoch sa nanočastice stali významnými v mnohých oblastiach, ako sú energetika, zdravotníctvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo atď., vďaka ich neuveriteľným vlastnostiam. Sú zhrnuté niektoré nové trendy v oblasti nanomateriálov, transfer technológií pre konkrétne aplikácie a potreba súladu produktov s nanoštruktúrou s právnymi predpismi na európskej a globálnej úrovni.

Abstrakt: Niektoré materiály vyvíjajú nové fyzikálno-chemické vlastnosti, ak je veľkosť častíc znížená pod určitú hodnotu, technologický pokrok určuje ich laditeľné fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti, ako aj zvýšený výkon v porovnaní s ich objemovými náprotivkami. Z dôvodu zvýšeného rastu nanomateriálov a ich aplikácií sú problémy súvisiace s toxicitou nevyhnutné. Okrem toho typy toxických reakcií spojených s nanočasticami a nanoštruktúrovanými materiálmi by mohli v blízkej budúcnosti vyvolať nové regulácie. Cieľom tejto prezentácie je poukázať na nový vývoj v oblasti nanomateriálov, transfer technológií pre konkrétne aplikácie a potrebu súladu výrobkov s nanoštruktúrami s právnymi predpismi na európskej a celosvetovej úrovni.

Recent Developments in Tools for Testing and Assessing Nanomaterials“ (Mr. Peter KEARNS, OECD)

Táto prezentácia sa začne popisom obsahu, ako aj dôsledkov odporúčania OECD o bezpečnostnom testovaní a hodnotení vyrobených nanomateriálov [C (2013) 107], ktoré Rada OECD prijala v septembri 2013. Rada OECD je riadiacim orgánom OECD zastúpeným na úrovni veľvyslancov. Toto odporúčanie je právnym nástrojom OECD, ktorý usmerňuje prácu pracovnej skupiny OECD pre vyrábané nanomateriály. V prezentácii sa ďalej opíše správa, ktorú Rada prijala v máji 2019, o vykonávaní odporúčania v členských štátoch, EÚ, ako aj ďalší členovia tohto právneho nástroja. Prezentácia sa zameria na to, ako odporúčanie pomohlo a naďalej pomáha pri prispôsobovaní nariadenia REACH nanomateriálom. Zahŕňa to prehľad snáh o prispôsobenie existujúcich usmernení o skúškach alebo prijatie nových usmernení o skúškach týkajúcich sa nanomateriálov.

ZAREGISTRUJTE SA UŽ DNES!

Registrácia

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close